G.S.B. SEVA SANGHA(2008-2010)


1 Vidyakar Mallya President 9495345734
2 K.P Shenoy Vice President 9633295551
3 A.G Rao Vice President 9895136279
4 K. Shreekanth Mallya Vice President 9387695231
5 M.Varadaraja Shenoy Secretary 9447361942
6 Narayan Pai Joint Secretary 9447395031
7 K.Divakar Shenoy Joint Secretary 9847290012
8 Ramesh Kamath Treasurer 9495572221
9 M.Manjunath Nayak
9449488775
10 K.Nagesh Vittobha Kamath
9496238199
11 Srinath Rao K.P.
9447450235
12 K. Mohandas Kamath
9895030058
13 Muralidhar Kamath
9447449681
14 Krishna Mallya
9746352877
15 K.Srinivas Shenoy
9446300366
16 Dayananda Bhat
221489, 225037
17 K.Vittaldas Kamath
9916717977
18 K.Vinayak Kamath
9447022783
19 Jayaram Shenoy K.
9895434743
20 Raghavendra Mallya
9895381227
21 Vishal P. Kamath
9895046224
22 Vikram Bhaktha
9663950355/9497295848
23 Vinayak Rao
9446652782
24 Adithya U. Pai
9895044595
25 Abhishek Kamath
9037123123
26 Karthik Kamath
9995994494